OŚWIADCZENIE PRAWNE | Prolog
HUN ENG RUS GER ESP ROM POL

 

OŚWIADCZENIE PRAWNE

 

Znajdujące się na niniejszej stronie internetowej wszelkie dane, zdjęcia oraz informacje służące prezentacji produktów, a także jej szata graficzna i strona techniczna stanowią wyłączną własność spółki M PROLOG Kft. W myśl postanowień ustawy LXXVI. z 1999 roku strona internetowa chroniona jest prawami autorskimi. W związku z powyższym jakiekolwiek wykorzystanie, przetwarzanie, kopiowanie, publikowanie i powielanie informacji, zdjęć i opisów zamieszczonych na tej stronie wymaga uzyskania uprzedniej zgody spółki M PROLOG Kft. Wszelkie wykorzystanie, przetwarzanie, kopiowanie i publikowanie treści tu zawartych bez uprzedniej zgody uprawnionego pociąga za sobą konsekwencje prawne. W przypadku wykorzystania tych treści do użytku prywatnego informacje znajdujące się na stronie internetowej spółki M PROLOG Kft. mogą być dowolnie pobierane, wyświetlane i drukowane. W przypadku wykorzystania do celów handlowych proszę zawsze uzyskać oficjalną ofertę i stanowisko M PROLOG Kft.

Informacje i ceny znajdujące się na stronie internetowej M PROLOG Kft. nie stanowią oferty, znajdujące się tu dane mogą być traktowane jako oferta wyłącznie po nawiązaniu osobistego kontaktu.